za izgradnju stambenih i nestambenih objekata
facebook
English
Srpski
djurdja brankovica 14

ĐURĐA BRANKOVIĆA 14
Su+Pr+2+Pk
POČETAK RADOVA: FEBRUAR 2018
ZAVRŠETAK IZGRADNJE: DECEMBAR 2018

djurdja brankovica 16

ĐURĐA BRANKOVIĆA 16
Su+Pr+2+Pk
POČETAK RADOVA: FEBRUAR 2018
ZAVRŠETAK IZGRADNJE: DECEMBAR 2018

Skver plus
SKVER PLUS doo za izgradnju stambenih i nestambenih objekata | Lukijana Mušickog 4 Novi Sad | tel/fax: 021 30 10 508 | e-mail: office@k2ns.rs