za izgradnju stambenih i nestambenih objekata
facebook
English
Srpski

Ugao Slovačke i Dostojevskog

ponudan stanova

Stan 1
47 m2

ponudan stanova

Stan 2
30 m2

ponudan stanova

Stan 4
90 m2

ponudan stanova

Stan 5
96 m2

ponudan stanova

Stan 20
100 m2

ponudan stanova

Stan 23
63 m2

ponudan stanova

Stan 24
114 m2

ponudan stanova

Stan 26
139 m2

ponudan stanova

Suterenske garaže

Skver plus
SKVER PLUS doo za izgradnju stambenih i nestambenih objekata | Lukijana Mušickog 4 Novi Sad | tel/fax: 021 30 10 508 | e-mail: office@k2ns.rs