za izgradnju stambenih i nestambenih objekata
facebook
English
Srpski

Ugao Slovačke i Dostojevskog

ponudan stanova

Stan 1
47 m2

ponudan stanova

Stan 2
30 m2

ponudan stanova

Stan 4
90 m2

ponudan stanova

Stan 5
96 m2

ponudan stanova

Stan 23
63 m2

ponudan stanova

Stan 24
114 m2

ponudan stanova

Stan 26
139 m2

ponudan stanova

Suterenske garaže

Skver plus
SKVER PLUS doo za izgradnju stambenih i nestambenih objekata | Lukijana Mušickog 4 Novi Sad | tel/fax: 021 30 10 508 | e-mail: office@k2ns.rs